About Bnei Akiva

אורות ראי"ה
 

ראיה ראשונה

הפגישה הראשונה עם הרב היתה במוצאי השבת הראשונה לעלותי ירושלימה. ההפתעה

הגדולה היתה הראיה הראשונה. לפי המעט מכתביו שראיתי פעם, לפי הידיעות המעטות שהסתננו לרוסיה, נצטיירה דמות של רב ומנהיג, בעל השכלה רחבה, בעל מעמד מדיני. תדמית של משהו מודרני עם מרחק רשמי. נכנסתי לבית הרב דקה לפני "הבדלה". הרב עמד וכוס ההבדלה על ידו. כל הקהל עוטר אותו מסביב, עומד ביראת כבוד, והוא מורם, גבה קומה, עינים גדולות מהורהרות, השטריימל הגבוה נוסח אדמו"רי פולין _ על ראשו, והאווירה כולה אווירה של חרדת קודש.

בבת אחת נמוגו לגמרי כל התאורים שתארתי לעצמי קודם על דמותו של הרב. פתאום ראיתי לפני דמות של "רבי", של "אדמו"ר" עטור חסידים, דמות שכולה אומרת אצילות שבקדושה, רוחניות, עליונות. הופתעתי, התרגשתי והתבטלתי לגמרי בפניו.

דומה כי אותו רגע של עמידה ראשונה לפניו טבע בעומק הנפש יחס עמוק של חסיד לרבו, ל"רב הדומה למלאך ה' צבאות" שעליו נאמר "בקשו תורה מפיהו".

                                                                                            (הרב נרי'ה, שיחות הראי"ה)

 

 

חמש שנות למוד בישיבת מרכז הרב במחיצתו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל השפיעו עליו מאד. האישיות הכבירה כבשה את לב התלמיד הצעיר שדבק בו, התעמק בספריו וספג מעולמו הרוחני.

שנות הלמודים בישיבה גיבשו את השקפת עולמי. ברוסיה עמדו במרכז חיי בעיות הפרט, איך לשמור את השבת כשסביב חול גמור, איך לאכול כשר כשאין בנמצא שוחט וכד'.

בארץ ישראל, בישיבת מרכז הרב למדתי להעמיד במרכז חיי את היהדות הציבורית הלאומית. למדתי שכל אדם מחוייב לחשוב על עם ישראל, לדאוג לעם ישראל ולראות את עצמו ערב לעם ישראל.

                                                                                                  (הרב נרי'ה, ראיון ב"הצופה", ניסן תשל"ח)

 

 

 

ברחוב הישראלי השפיעו אז זרמי מחשבה כלליים שגרמו לצעירים מבוכה רוחנית. יסודות תורתו של  הראי"ה קוק סללו דרך להבנה חדשה.

היינו מסוערים עד תהום הנפש כי נמשכנו בכוחות איתנים אל מעבר למחיצות, מחוץ לתחומים, ואיש לא האיר דרכינו בנתיבות אלה... הוא היה הראשון אשר דיבר אלינו בשפה חדשה ואשר הראה לנו כי המחיצות שנראו לנו צרות מקיפות הכל את כל שאיפותינו ומאוויינו נוכל למצוא בפנים, בתוך תחומי המחשבה האלוקית ובתוך מעמקי אורחות המצווה המעשיים, ואין סתירות ואין ניגודים בינם ובין מהלכי התחיה הלאומית והתיקונים החברתיים.

                                                                                                                                 (הרב נרי'ה, רבנו)

 

 

דמות דיוקנו של הרב, חזון רוחו ומשאת נפשו הנחו את הרב נרי'ה בפעילותו התורנית-חינוכית, וברוח זאת חינך וגידל דורות של חניכי בני עקיבא ותלמידי ישיבות בני עקיבא.

 

"משנת הרב"

כל הגישה המיוחדת לנוער והטיפול הנועז בדרך החינוכית נובעים אצלנו מחזונו של הרב קוק...מאז היותי בבני עקיבא השתדלתי לקרב את בני עקיבא למשנת הרב... אני הרגשתי איך הצעירים תופסים את רעיונות הרב זצ"ל ומחשבותיו ואיך זה מעודד אותם ועוזר להם לפלס דרך ולמצוא כוון.

                                                                                                  (הרב נרי'ה, זרעים)

 

 

 

 

 

"הרב"

כמעט כל פעולה בבני עקיבא התחילה ברעיון של הרב קוק שמאז היה בשבילנו "הרב". כתלמיד מובהק הביא נרי'ה מדבריו, וזה חילחל בנו.

                                                                                                                                (שושנה ספיר ז"ל)

                       

                    

העביר את המסר לדורו

כנאמן "מרכז הרב" ספג את תפיסתו של הרב קוק, קלט את הרוח של אהבת ישראל וחשיבות התקופה בלי להיות "פרופסור לקוקיזם".

הוא דיבר על הישוב העברי המתחדש והיציג את מקומנו כחברת מופת של חלוציות דתית.

עם ההסתייגות מהאידאולוגיה החלוצית המקובלת הסביר שאין מתרחקים מחלקי הישוב שבונים את הארץ והדגיש את יחס הכבוד אליהם בחינת "אותי עזבו ותורתי שמרו".

מתוך הבנה שילדי בני עקיבא אינם מוכשרים לקלוט את הרעיונות הפילוסופיים הוא לא שוחח איתם על עניינים המתאימים לאוניברסיטה, אלא על מה שמתאים לעם ולנוער.

התמקד בעיקר, בדברים החשובים לרוח העם תחית עם ישראל, ענייני התקופה והישוב, וזה תפס.

האדאולוגיה של הרב קוק עברה במידה רבה על ידיו.

בכך היה הנאמן שהעביר את המסר החי של הרב קוק לדורו.

                                                                                                                       (פרופ' יהודה אליצור ז"ל)

 

השקפת הרב סיסמה ומצפן

הרב נרי'ה נתן תנופה כבירה, ממושכת, עקבית ומודעת לפופולריזציה של השקפת הרב, להחדרתה בקרב בני הנעורים, להפיכתה לגורם פעיל ולמעין סיסמה ומצפן לחיים תנועתיים מקיפים. הוא הפך את הלמוד בישיבה המתנהלת ברוחו של מרן הרב למעין אופציה פופולרית, למשאת נפש בקרב המוני צעירים.

                                                                                                                               (משה קרונה ז"ל)

 

 

הגות יצוקה לשפת החיים

מה שהגה הרב בכבשון עולמו, בשפה עיונית ומופשטת, יצק הרב נרי'ה לשפת החיים בשיחה, בזמר ושיר. מכוחה של רוח זו חולל את מהפכת "דור הכפות הסרוגות".

                                                                                                                                     (חנן פורת)

 

 

 

כשקם דור חדש שלא ידע את הרב ופעולתו הורגש הצורך להאיר דמותו ומשנתו בכתובים. ביד אמן ועט סופר שרטט הרב נרי'ה את דמותו המופלאה של רבו וכינס כתוביו בשמונה ספרים מקיפים (שיחות הראי"ה, מועדי הראי"ה, חיי הראי"ה, טל הראי"ה, בשדה הראי"ה ושלושה חלקים של לקוטי הראי"ה.)

על מפעלו זה סח:
לצערי, בגלל העיסוק המלא שלי בישיבת כפר הרואה ובישיבות אחרות שהקמנו לא היה

לי פנאי במשך עשרות בשנים להתמסר לעיסוק בסיפור תולדותיו של הרב ותאור מפעליו. בעשור האחרון יכולתי להרשות לעצמי להשתחרר מחלק מעבודתי בישיבה ולאסוף ולערוך אותו חומר שאספתי עשרות שניםקומתו ודמותו של הרב משמשים היום מקורות ברוכים לחינוך הנוער והציבור בכללו, ללכת לאור אישיותו וחזונו גם יחד.

                                                                                                     (הרב נרי'ה, זרעים)

 

 

שירת אהבה לרבו

בספריו שר הרב נרי'ה את שירת האהבה לרבו, תוך כדי ליקוט מעשי צדקתו, חכמתו ולמדנותו. הרב נרי'ה העשיר אותנו בהכרת פרטי הפרטים של עולם-שהיה מתוך אהבה והערצה לרבו, לתורה וללומדיה.

                                                                                                                             (מבחר סקירות ג')

 

 

סגנון חדש

כצייר אמן שאינו מעתיק אלא רושם מרוחו תמונה חיה כפי שנראתה בלבו, כך נכתבו הספרים הללו... ביד אמן מלא אהבה והערצה שמכחולו עדין וצבעיו חיים, בלולים ממעשים ומתורות, בדרך זו מצליח המחבר להביא אותנו אל חדרי הרב. העובדות והאישים, התורות והמאמרים, מתמלאים רוח חיים ועומדים לפנינו.

הרב נרי'ה ייסד סגנון חדש של ביוגרפיה. הוא רקח פרקי חיים עם קטעי הגות, ספור תולדות עם

מאמרי עיון והכל משולב יחדיו בסגנון עברי ורענן, חי ושוטף...

                                                                                                 (מנמוקי הועדה להענקת הפרס ע"ש הרב ריינס זצ"ל)

 

 

תרגום מושג הקודש

יכולים אנו להגדיר את מהות הספרים של הרב נרי'ה כתרגום מושג הקודש אצל מרן הרב זצ"ל.

זהו מפעל ספרותי מרשים ומפעל חינוכי למופת.

בתבנית הספרותית המיוחדת לספריו השכיל להכניס את הקורא לאוירת המקום והזמן, לעורר בתוכו כיסופי נפש פנימיים למוסר אמיתי, לרעיונות טהורים, לדבקות ואמונה.

רבים התלמידים ובני הנוער אשר למדו להכיר אל ידי ספריו את גדולת מרן הרב וקדושתו ונתעוררו להעמיק וללמוד בכתביו ובתורתו.

                                                                                                         (פרס עירית תל אביב לספרות תורנית)

 

 

 

הכהן הגדול מאחיו

ביד אמן צירף קו לקו, זעיר מפה וזעיר משם... ומתוך העובדות מתנשאת ועולה דמותו המופלאה

של הכהן הגדול מאחיו.

                                                                                                               (מנמוקי פרס הרב בר-שאול זצ"ל)

 

 

הרושם מעורר להתמדה ולטהרה

קיבלתי ספרו היקר "ליקוטי הראי"ה" ובעודו בכפי בלעתיו עוד באותו לילה. לא הנחתי הספר

מידי עד שגמרתיו כולו... כולי תחת הרושם העז שאותם סיפורים אודות מרן הרב זצ"ל העלו בקראי ספר מספרי כב"ת על מרן הרב זצ"ל. אני מתמלא חשק גדול לשקידה, להתמדה ולטהרה".

                                                                                                                                  (הרב חיים סבתו)

 

 

צייר מופלא

...לא למדתי באולפנת בני עקיבא, לא היית חניכה בתנועת בני עקיבא, אף לא נמניתי על באי ביתו של הרב, אבל נמניתי גם נמניתי על באי "בית כתוביו" בתוכם יצק את הגיגי רוחו...

שימוש תמידי עשיתי בספרי הרב נרי'ה לאורך ימי השנה, אולם בחודש אלול, חודש לידתו ופטירתו של הרב קוק, הייתי מתייחדת עם דמותו של הרב קוק דרך "שיחות הראי"ה", "מועדי הראי"ה", מתחדשת עם "טל הראי"ה" ומריחה את הריח הטוב העולה מפרחי "שדה הראי"ה".

בדור הזה היה הרב נרי'ה הצייר המופלא ביותר של דיוקן הרב קוק . בענוות כתיבתו השכיל לשרטט הנהגותיו של מרן הרב קוק זצ"ל והשיל מסך ועוד מסך מעומק חידתו וייחודו. חשתי בכל פיסקה ותיבה כי הרב נרי'ה כנר י-ה אמיתי לא רק קלט את אורו של מורו-מורנו, אלא כתלמיד נאמן ומובהק עוד השביח אותו, דאג כאהרון הכהן להיטיב את הנר למען לא יחלש...

לא רק דמותו של הרב עוצבה בשרטוטיו, אלא מכל דמות ששרטט ניבט זיו פנימי. הוא חשף והבליט את תמצית טובה של הדמות המתוארת כמי שקורא בה כמתוך ספר ויודע לצרף אותיותיה. ציורו לא היה ציור מצלם עובדות גרידא, אלא ציור בונה שאינו מתעלם מן הנימים הזעירות שבנשמה..."

                                                                                                                                     (כרמלה אמיתי)

 

שילחו את תגובתכם!

Your Name *
Email * [will not be published]
Title *
 Comments *
  [no html allowed]
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code * Please enter this code into the field below it
 Letters are not case sensitive.
 Load New Code