Shlichut

סניף פינלנד: חזן נולד - ראיון בגלי צה"ל
 
לאחר 25 שנה שבו אותו החזן פקד את דוכן התפילה, הגיע חזן חדש למדינה הצפונית: אלי זילברמן, שליח בני עקיבא העולמית אשר גם יכניס מנגינות חדשות כמו 'אנא בכוח' של עובדיה חממה

 
אלי זילברמן, שליח בני עקיבא העולמית, אשר יחד עם אשתו קרן וילדיהם הגיעו רק לפני מספר שבועות לפינלנד, הולך להיות גם החזן הראשי של בית הכנסת היחיד בהלסינקי. זילברמן, אשר למד חזנות מקצועית בישראל, ישמש בנוסף להיותו שליח בני עקיבא כחזן בבית הכנסת, ונמצא בימים אלה במהלך חפיפה אינטנסיבית עם החזן הפורש, אנדריי זוייג. זילברמן לומד את שלל המנגינות המסורתיות של הקהילה בפינלנד, בכדי שיוכל לקלוע ל'טעם המקומי'.
 
בנוסף למנגינות המוכרות, ובהתאם לבקשת הקהילה, יכניס זילברמן לתפילה מנגינות חדשות יותר, ומוכרות פחות במדינה הצפונית. כך למשל, ישתמש בשיר 'אנא בכוח' של עובדיה חממה, אשר כבש את רשתות הרדיו בישראל לפני מספר שנים. כמו-כן, ישלב מנגינות משיריו של ר' שלמה קרליבך ושירים ישראלים אחרים.
 
בנוסף למנגינות החדשות שהביא עימו זילברמן מישראל, החליט להזמין את קהילת הישראלים בעיר, על ידי פתיחת מניין לסליחות בנוסח ספרדי. זילברמן, אשכנזי במוצאו, למד לפני מספר שנים את המנגינות הספרדיות המסורתיות, והחליט בפעם הראשונה להוביל את התפילות בנוסח זה בפינלנד.
לאחר חג הסוכות, כאשר יסיים זילברמן סוף-סוף את החפיפה, יעלה זוויג, החזן הוותיק לישראל לאחר 25 שנה בגלות פינלנד.

Submit Your Comments!

Your Name *
Email * [will not be published]
Title *
 Comments *
  [no html allowed]
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code * Please enter this code into the field below it
 Letters are not case sensitive.
 Load New Code

הגשת מועמדות לשליחות